Budowa hali sportowej w Mrozach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 września 2015

W dniu 21 listopada b.r. w Urzędzie Gminy Mrozy została podpisana umowa z wykonawcą – Firmą AKPOL z Mińska Mazowieckiego na realizację długo oczekiwanej przez mieszkańców gminy budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Mrozach. Firma AKPOL złożyła najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym. Wartość kontraktu wynosi 8 684 946,82 zł. Hala ma zostać oddana do użytku już w 2013 r.

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Mrozach - podpisanie umowy

W dniu 21 listopada b.r. w Urzędzie Gminy Mrozy została podpisana umowa z wykonawcą – Firmą AKPOL z Mińska Mazowieckiego na realizację długo oczekiwanej przez mieszkańców gminy budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Mrozach. Firma AKPOL złożyła najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym. Wartość kontraktu wynosi 8 684 946,82 zł. Hala ma zostać oddana do użytku już w 2013 r.

Przypominamy, że budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Mrozach stanowi zasadniczy element zadania pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, młodzieży z terenów wiejskich oraz poprawa oferty sportowo-rekreacyjnej skierowanej do pozostałych mieszkańców gminy przez modernizację i rozbudowę istniejącej bazy sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Mrozach dofinansowanego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 

Umowa na dofinansowanie budowy hali sportowej

Urząd Gminy Mrozy informuje, że realizowany projekt Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mrozach jest dofinansowywany przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej” umowa na dofinansowanie nr 2012/0051/0887/SubA/DIS/T została podpisana 07.08.2012 r. kwota dofinansowania 850 000 PLN.

 

Hala sportowa w Mrozach - Podpisanie umowy

W dniu 3 lutego br. w Urzędzie Gminy w Mrozach odbyło się spotkanie, którego celem było podpisanie umowy na dofinansowanie hali sportowej w Mrozach.

Zadanie pod nazwą Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, młodzieży z terenów wiejskich oraz poprawa oferty sportowo-rekreacyjnej skierowanej do pozostałych mieszkańców gminy przez modernizację i rozbudowę istniejącej bazy sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Mrozach

dofinansowane w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Łączna wartość projektu wynosi 10 287 580,85 zł,
natomiast wysokość dofinansowania to kwota 8 732 976,69 zł

Umowa została podpisana pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Krzysztofa Grzegorza Strzałkowskiego – Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego oraz Janinę Ewę Orzełowską – członka Zarządu Województwa Mazowieckiego. Ze strony gminy Mrozy umowę podpisał Dariusz Jaszczuk – Wójt Gminy Mrozy przy kontrasygnacie Beaty Wiącek – Skarbnik Gminy.

Przy podpisaniu umowy obecni byli Leszek Celej – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej, Andrzej Kuć – prezes firmy AKPOL – wykonawca zadania, Marek Rudka – Przewodniczący Rady Gminy Mrozy, Adam Świątek – Przewodniczący Komisji Budżetu i Edukacji Rady Gminy Mrozy, Jan Broda – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ładu i Porządku Rady Gminy Mrozy, Magdalena Sulich – sekretarz gminy Mrozy, Marianna Bogusz – dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach, Kamila Juśkiewicz – pełniąca obowiązki kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy w Mrozach oraz przedstawiciele lokalnej prasy.

 Ogromnych umiejętności i determinacji w  pozyskiwaniu środków unijnych gratulowali Wójtowi Gminy zarówno Pani Janina Orzełowska, jak i Pan Krzysztof Strzałkowski. Marszałkowie wykazali się również dużą znajomością realizowanych w gminie projektów. Niestety duży mróz wystraszył naszych gości i planowana wizyta na placu budowy nie doszła do skutku, jednak - co się odwlecze to nie uciecze – kolejne spotkanie zaplanowano latem.

Przeczytaj relację Urzędu Marszałkowskiego: http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,3211,w-mrozach-powstaje-nowa-hala-sportowa.html

 

Aneks do Umowy o dofinansowanie Projektu

W dniu 06.03.2012 r. w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, podpisany został Aneks do Umowy o dofinansowanie Projektu z dnia 03.02.2012 r. nr RPMA.07.02.00-14-296/09-00 na dofinansowanie hali sportowej w Mrozach pn.: ”Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, młodzieży z terenów wiejskich oraz poprawa oferty sportowo-rekreacyjnej skierowanej do pozostałych mieszkańców gminy przez modernizację i rozbudowę istniejącej bazy sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Mrozach”.

Po zmianach:

Łączna wartość projektu wynosi 9 525 243,39 zł, natomiast wysokość dofinansowania to kwota 8 059 489,85 zł .

Autor: Administrator

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Mrozach - podpisanie umowy

  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Mrozach - podpisanie umowy

 • Powiększ zdjęcie Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Mrozach - podpisanie umowy

  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Mrozach - podpisanie umowy

 • Powiększ zdjęcie Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Mrozach - podpisanie umowy

  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Mrozach - podpisanie umowy

 • Powiększ zdjęcie Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Mrozach - podpisanie umowy

  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Mrozach - podpisanie umowy

 • Powiększ zdjęcie Graficzny zarys hali sportowej: Elewacja wschodnia

  Graficzny zarys hali sportowej: Elewacja wschodnia

 • Powiększ zdjęcie Graficzny zarys hali sportowej: Elewacja zachodnia

  Graficzny zarys hali sportowej: Elewacja zachodnia

 • Powiększ zdjęcie Graficzny zarys hali sportowej: Elewacja południowa

  Graficzny zarys hali sportowej: Elewacja południowa

 • Powiększ zdjęcie Graficzny zarys hali sportowej: Elewacja północna

  Graficzny zarys hali sportowej: Elewacja północna

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Mrozy
Data utworzenia:2015-09-08
Data publikacji:2015-09-08
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1489