„Program Rewitalizacji Gminy Mrozy”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 marca 2017

Dla naszej Gminy został opracowany projekt Diagnozy stanu będącej częścią „Programu Rewitalizacji Gminy Mrozy”.  Zadanie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do ujęcia w „Programie Rewitalizacji Gminy Mrozy”. Zgłaszane pomysły powinny się przyczyniać do ożywienia społeczno-gospodarczego i poprawy warunków i jakości życia w naszej Gminie. Projekty mogą dotyczyć kwestii społecznych, a także gospodarczych i infrastrukturalnych oraz odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności. Wszystkie zgłoszone projekty zostaną przeanalizowane pod kątem ich spójności i zgodności z założeniami i kierunkami działań dla naszej Gminy.

Proszę o składanie propozycji na załączonym formularzu.

Niniejszą propozycję projektu rewitalizacyjnego do ujęcia w Programie Rewitalizacji  Gminy Mrozy można dostarczyć do dnia 22 marca 2017 r.:

a) drogą elektroniczną na adres: gmina@mrozy.pl,

b) drogą pocztową lub osobiście do Urzędu Miasta i Gminy Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy.

Autor: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-03-17
Data publikacji:2017-03-17
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1116