Urzad Miasta i Gminy Mrozy

„Program Rewitalizacji Gminy Mrozy”

4 kwietnia 2017

Projekt „Opracowanie Programu rewitalizacji Gminy Mrozy” współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W dniu 30 marca 2017 r. została zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Mrozy umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Mrozy na realizację tego projektu. Całkowita wysokość kosztów kwalifikowalnych w projekcie wynosi 22 878,00 zł, z czego wartość dotacji wynosi 20 590,00 zł, a wkład własny Gminy – 2 288,00 zł.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Jako proces powinna się przyczyniać do poprawy jakości życia mieszkańców, a także wzmocnienia zdolności miasta do kreowania zrównoważonego rozwoju, jakości przestrzeni miejskiej i warunków dla podejmowania lokalnej inicjatywy.

 

Autor: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-04-04
Data publikacji:2017-04-04
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1149