Cyfrowa Gmina

Logotypy Cyfrowa Gmina

Gmina Mrozy uzyskała dofinansowanie  w ramach projektu grantowego  „Cyfrowa Gmina”, który jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Wartość dofinansowania: 260.970,00 zł.

Dofinansowanie: 100 %

Cel projektu: Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy oraz w jednostkach podległych.  

Termin realizacji projektu: Gmina Mrozy na realizację projektu ma 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu tj. do 6 października 2023 r.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności