Zasady segregacji odpadów komunalnych w Gminie Mrozy

Obowiązujący na terenie Gminy Mrozy system gospodarowania odpadami przewiduje segregację na 14 frakcji, z czego 6 obsługiwanych jest w sposób mobilny co dwa tygodnie bezpośrednio z nieruchomości, pozostałych 8 poprzez przyjęcie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Od 1 marca 2020 roku zostaną wprowadzone niewielkie zmiany w zasadach segregacji i odbioru odpadów stałych. Najistotniejsze zmiany to:

 1. Zmiana kolorów worków.
 2. Wprowadzenie dodatkowego worka na odpady BIO.
 3. Brak odrębnego worka na butelkę PET .
 4. Brak odrębnego worka na odpady wielomateriałowe.

Tak jak dotychczas odpady z gospodarstw domowych będą odbierane co dwa tygodnie  w podziale na 5 frakcji odpadów wysegregowanych oraz odpady zmieszane.

Znowelizowana Ustawa przewiduje połączenie frakcji plastiku i metali. Niemniej jednak z powodów organizacyjno- ekonomicznych, Gmina Mrozy postanowiła zachować dotychczasowy podział i w związku z tym na terenie naszej gminy odrębnie gromadzimy plastik (tworzywa sztuczne) i metale.

Co należy wrzucać  do worka na PAPIER?

 • opakowania z papieru lub tektury,
 • gazety i czasopisma,
 • katalogi, prospekty, foldery,
 • papier szkolny i biurowy,
 • książki i zeszyty,
 • torebki i worki papierowe,
 • papier pakowy.

Do worka na papier NIE powinno się wrzucać:

 • papieru mocno zabrudzonego czy zatłuszczonego,
 • papieru powlekanego folią i kalki,
 • kartonów po mleku i napojach,
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych,
 • worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Co należy wrzucać  do worka na SZKŁO?

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • butelki po napojach alkoholowych,
 • szklane opakowania po kosmetykach.

Do worka na szkło NIE powinno się wrzucać:

 • szkła stołowego – żaroodpornego,
 • ceramiki, doniczek, fajansu i porcelany
 • zniczy z zawartością wosku,
 • żarówek i świetlówek,
 • szkła kryształowego,
 • reflektorów,
 • nie opróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
 • termometrów i strzykawek,
 • monitorów i lamp telewizyjnych,
 • szyb okiennych i zbrojonych,
 • szyb samochodowych,
 • luster i witraży,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Co należy wrzucać  do worka na METALE?

 • aluminiowe puszki po napojach, sokach,
 • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
 • złom żelazny i metale kolorowe,
 • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
 • folia aluminiowa,

Do worka na metale NIE powinno się wrzucać:

 • nie opróżnionych opakowań po lekach i farbach, lakierach i olejach,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Co należy wrzucać  do worka na TWORZYWA SZTUCZNE?

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach- PET,
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
 • opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
 • plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,
 • kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.
 • styropian opakowaniowy

Do worka na tworzywa sztuczne NIE powinno się wrzucać:

 • strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • nie opróżnionych opakowań po lekach i farbach, lakierach i olejach,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Co należy wrzucać do worka na odpady „BIO”

 • odpady kuchenne stałe, owoce, warzywa, obierki, itp.,
 • skorupki jajek
 • fusy po kawie i herbacie
 • resztki jedzenia

Do odpadów „BIO” –NIE powinno się wrzucać:

 • kości zwierząt,
 • mięsa i padliny zwierząt,
 • oleju jadalnego,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF,
 • leków,
 • odchodów zwierząt,
 • popiołu z węgla kamiennego,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Co należy wrzucać do worka na odpady zmieszane:

 • do pojemnika na odpady zmieszane należy wrzucać to, czego nie można odzyskać i co nie powinno trafić do pojemników na surowce wtórne. Ale nie wszystko powinno tam trafić… 

Do odpadów zmieszanych NIE powinno się wrzucać:

 • odpadów niebezpiecznych: baterii, akumulatorów, lekarstw, odpadów medycznych, świetlówek, opakowań po środkach ochrony roślin itp.;
 • elektrośmieci,
 • odpadów gabarytowych.

Bezpośrednio do PSZOK przyjmowane są pozostałe frakcje t.j. :

 • odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • tekstylia,
 • zużyte opony,
 • odpady remontowo –budowlane,
 • odpady budowlane pochodzenia naturalnego i popioły,
 • odpady niebezpieczne,
 • BIO inne niż kuchenne, czyli trawa, chwasty, liście, gałęzie.

Zasady funkcjonowania PSZOK zostaną opisane w odrębnej informacji.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności