Jak złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej?

Uprzejmie informujemy, że do Urzędu Miasta i Gminy Mrozy można przesłać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi drogą elektroniczną.

Jeśli posiadają Państwo podpis elektroniczny lub profil zaufany można złożyć deklarację w formie elektronicznej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
Jeżeli nie posiadają Państwo profilu zaufanego można założyć konto na portalu ePUAP i  uzyskać Profil Zaufany – szczegółowe informacje na stronie www.epuap.gov.pl.

Wybrany formularz deklaracji można wypełnić komputerowo lub wydrukować, wypełnić odręcznie i zeskanować. Następnie deklarację należy podpisać podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym i przesłać na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta i Gminy Mrozy za pomocą platformy ePUAP.

Informacje w jaki sposób wykorzystać Profil Zaufany w celu podpisu deklaracji znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności