„Budowa rowerowego placu zabaw Pumptrack na stadionie sportowym w Mrozach”

Logotypy Fundusze unijne

Projekt „Budowa rowerowego placu zabaw Pumptrack na stadionie sportowym w Mrozach” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 uzyskał dofinansowanie w wysokości 59.318,00 zł – tj. 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 8 lipca 2021 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Gminą Mrozy, reprezentowaną przez Burmistrza Mrozów została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 02455-6935-UM0714028/21.

Celem projektu jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę rowerowego placu zabaw Pumptrack na stadionie sportowym w Mrozach. Cel zostanie osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Model Pumptruck PC1

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności