Zamkniecie drogi Porzewnica - Łączka

W związku z inwestycją „ Rozbudowa drogi gminnej nr 360303W w zakresie rozbiórki istniejącego mostu przez rzekę Kostrzyń i budowy w jego miejscu nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” wykonawca robót DOMOST Sp. z o.o. poinformował o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu polegającej na wyłączeniu z ruchu drogi gminnej nr 360303W pomiędzy miejscowościami Łączka i Porzewnica w obrębie rozbudowywanego mostu przez rzekę Kostrzyń.

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu planowane jest w dniu 10.01.2023 r. na okres ok 10 miesięcy.

Ze względu na technologię wykonywanych robót oraz charakterystykę ruchu drogowego konieczne jest czasowe wyłączenie ruchu pojazdów w obrębie miejsca robót.

Zarówno od strony gminy Mrozy jak również gminy Kotuń zostanie wykonane odpowiednie oznakowanie.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności