Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Informujemy, że już od 3 stycznia br. obowiązują nowe warunki w PP Czyste Powietrze.
Najważniejsze zmiany w programie „Czyste Powietrze” od początku 2023 r. to:

1. Wprowadzenie zachęt finansowych do przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji budynku,

2. Urealnienie wysokości kosztów kwalifikowanych w stosunku do aktualnych cen materiałów i urządzeń oraz podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla przedsięwzięcia,

3. Podwyższenie progów dochodowych uprawniających do otrzymania podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania,

4. Przejście na kwoty netto kosztów kwalifikowanych i podniesienie intensywności dofinansowania przedsięwzięcia w związku z planowanym finansowaniem Programu ze środków europejskich,

5. Wprowadzenie możliwości złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie na warunkach Programu obowiązujących od jego reformy wprowadzonej 15.05.2020 r. Jeżeli ktoś uzyskał dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, może ubiegać się o dodatkowe środki na termomodernizację.

6. Możliwość zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną (kotła zgazowującego drewno lub kotła na pellet) o emisyjności ≤ 20mg/m3 w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu,

7. Od 1 lipca 2023 r. dofinansowanie dla kotłów na biomasę (kotłów zgazowujących drewno oraz kotłów na pellet) będzie dotyczyło wyłącznie kotłów o emisyjności niższej niż 20mg/m3 Zmiana prowadzona zostaje już obecnie w celu zapewnienia okresu przejściowego,

8. Umożliwienie udzielania kredytów bankowych i tym samym dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem w banku wniosku o dofinansowanie,

9. Zmiany zasad rozliczeń NFOŚiGW/wfośigw/beneficjent, w celu przyspieszenia wypłaty dotacji dla Beneficjentów przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa wydatkowania środków publicznych oraz spełnieniu wszystkich wymogów finansowania UE.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do Punktu Czyste Powietrze w UMiG Mrozy jak również zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją Programu zamieszczoną na Portalu Beneficjenta Portal Beneficjenta - Warszawa (wfosigw.pl)

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności