Informacja o naradzie Burmistrza Mrozów z sołtysami

W czwartek 8 lutego 2024 r. odbyła się narada Burmistrza Mrozów z sołtysami. Burmistrz przedstawił szczegółową informację dotyczącą ustalonych podatków i opłat na 2024 rok z zasadami ich poboru. Następnie omówił najistotniejsze zadania inwestycyjne wynikające z budżetu gminy Mrozy na 2024 rok, w tym m.in.:

 • zadania drogowe, których planowana wartość to 1.900.000,00 zł;
 • modernizacja Szkoły Podstawowej w Grodzisku, planowana wartość zadania 1.939.000,00 zł;
 • przebudowa budynków Urzędu Miasta i Gminy Mrozy oraz Gminnego Centrum Kultury, planowana wartość zadania 9.700,000,00 zł;
 • utworzenie żłobka, planowana wartość zadania 2.208.012,99 zł;
 • kontynuacja przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Piasecznie, planowana wartość zadania 5.680.000,00 zł;
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Sokolniku, planowana wartość zadania 6.765.000,00 zł;

Kolejnym punktem narady było omówienie zadań przewidzianych w funduszu sołeckim na 2024. Burmistrz przypomniał o zasadach realizacji Fundusz Sołeckiego, a następnie rozliczenia zaplanowanych zadań.

Zgodnie z ustalonym porządkiem narady została również przedstawiona sołtysom informacja dotycząca zapisów uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego oraz informacja na temat realizacji programu „Czyste powietrze”.

W sprawach różnych Pan Burmistrz odpowiedział na zadane przez sołtysów pytania.

Galeria zdjęć

Narada Burmistrza Mrozów z sołtysami 5 Narada Burmistrza Mrozów z sołtysami 4 Narada Burmistrza Mrozów z sołtysami 3 Narada Burmistrza Mrozów z sołtysami 2 Narada Burmistrza Mrozów z sołtysami 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności