Kontrole z Urzędu Miasta i Gminy Mrozy

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. rozpocznie się kontrola, podczas której upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Mrozy przeprowadzą kontrole dotyczące: Palenisk domowych, przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Mrozy (na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469),  art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556)

Mając powyższe na uwadze pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Mrozy rozpoczną kontrolę nieruchomości, na podstawie stosownego upoważnienia i na żądanie właściciela nieruchomości dowodu potwierdzającego tożsamość, od dnia 1 grudnia 2023 r.

Prosimy właścicieli nieruchomości o przygotowanie:

  • świadectw jakości zakupionych paliw (np. węgla, ekogroszku) celem okazania w dniu kontroli.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności