Mieszkasz w Gminie Mrozy, a nie jesteś zameldowany? Zamelduj się!

Meldunek to z jednej strony obowiązek prawny, a z drugiej to korzyści zarówno dla mieszkańców jak i gminy. Według obowiązujących przepisów, każdy obywatel Polski musi posiadać adres zameldowania. Choć kilkakrotnie planowano zniesienie obowiązku meldunkowego, za każdym razem ostatecznie wycofywano się z tego zamiaru. Wbrew często spotykanej opinii, obowiązek meldunkowy nie został również zniesiony z usunięciem rubryki adresu zameldowania z obecnej wersji dowodu osobistego. 

Meldunek w faktycznym miejscu zamieszkania może znacznie ułatwić nam życie. Przede wszystkim można aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności i mieć wpływ na jej rozwój. 

Podatki mieszkańca wracają do budżetu gminy. Im więcej jest pieniędzy, tym więcej inwestycji potrzebnych mieszkańcom można zrealizować.

Zyskują też rodziny wielodzietne, które mogą korzystać z wielu zniżek w ramach Programu „Mrozy dla Rodziny 3+”.

Zyskuje też sołectwo, w którym mieszkamy. Im więcej zameldowanych mieszkańców w danym sołectwie, tym wyższa kwota do wydania w ramach funduszu sołeckiego.

Gmina z kolei, mając dokładne dane o liczbie mieszkańców, może jeszcze lepiej planować poszczególne etapy rozwoju oraz odpowiadać na potrzeby mieszkańców. W miarę precyzyjne dane o liczbie mieszkańców pozwalają lepiej zaplanować ilość oddziałów w poszczególnych szkołach, opiekę przedszkolną, dowozy do placówek oświatowych, zajęcia kulturalne i sportowe. 

Jeśli jesteśmy właścicielami dwóch lub więcej domów albo mieszkań nie musimy być zameldowani w żadnym z nich – równie dobrze przez całe życie możemy posiadać meldunek w mieszkaniu rodziców, oczywiście - jeżeli rzeczywiście tam mieszkamy. Zakup nowego mieszkania nie zobowiązuje nas do konieczności meldowania się w nim i tym samym do konieczności zmiany dokumentów. Meldujemy się tylko tam, gdzie obecnie mieszkamy. W związku z tym jeśli kupujemy nowy dom lub mieszkanie, mamy obowiązek zmiany meldunku dopiero wtedy, gdy się do niego przeprowadzimy.

Proces zameldowania jest bezpłatny i bardzo prosty.

Zameldować można się osobiście w urzędzie, gdzie upoważniony pracownik służy pomocą przy wypełnianiu formularzy lub przez internet za pośrednictwem plaformy e-PUAP.

Dopełnić obowiązku meldunkowego można również przez pełnomocnika. Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny wykonują obowiązek meldunkowy za osoby, które:

 • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
 • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Kiedy się zameldować na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące:

 • najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania,
 • jeśli mieszkasz na stałe pod konkretnym adresem — zamelduj się na pobyt stały,
 • jeśli mieszkasz tymczasowo pod innym adresem niż adres twojego zameldowania i będziesz tam mieszkać dłużej niż 3 miesiące (ale nie chcesz zmieniać obecnego adresu zameldowania) — zamelduj się tam na pobyt czasowy.

Jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — przynieś do wglądu jeden z następujących dokumentów, który to potwierdzi, na przykład:

 • umowa cywilnoprawna, na przykład umowa najmu,
 • odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej,
 • decyzja administracyjna,
 • orzeczenie sądu,
 • dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport.

Jeśli nie jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania,  w którym chcesz się zameldować — przynieś do wglądu:

 • dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu,
 • dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport.

Na formularzu zgłoszenia pobytu podpisuje się i potwierdza pobyt właściciel lub inny podmiot, który ma tytuł prawny do lokalu.

Dokonując zameldowania na pobyt stały – jest się automatycznie wymeldowanym  z poprzedniego miejsca zameldowania.

Urzędnik po dokonaniu zameldowania wyda zaświadczenia o zameldowaniu:

 • na pobyt stały — jest bezpłatne (wydawane z urzędu),
 • na pobyt czasowy — kosztuje 17 zł (wydawane na wniosek).

Zapraszamy do meldowania się w Gminie Mrozy!

 

Pliki do pobrania:

Zgloszenie-pobytu-czasowego.pdf
Format: pdf, 398.94 kB
Zgloszenie-pobytu-stalego.pdf
Format: pdf, 414.52 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności