Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Obwieszczenie Burmistrza Mrozów z dnia 8 maja 2024 r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. nr 2328/13, 2328/15, 2329/9 w obrębie geodezyjnym Mrozy

Burmistrz Mrozów informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. nr 2328/13, 2328/15, 2329/9 w obrębie geodezyjnym Mrozy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach:

  • zbieranie uwag do projektu planu w terminie od 9 maja 2024 r. do 7 czerwca 2024 r. 
  •  spotkanie otwarte, które odbędzie się 22 maja 2024 r. o godzinie 16:00, w sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrozy, ul. Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy;
  • dyżur projektanta planu w dniu 27 maja 2024 r. w godzinach 16:00 – 17:00 pod nr telefonu 22 870 42 74

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został udostępniony w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrozy, ul. Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy, pok. nr 16, w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mrozy (w zakładce PRAWO LOKALNE, PROJEKTY W TOKU PROCEDURY PLANISTYCZNEJ, MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁEK EW. NR 2328/13, 2328/15, 2329/9 W OBRĘBIE GEODEZYJNYM MROZY) - https://mrozy.bip.net.pl/kategorie/236-miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-dla-dzialek-ew-nr-232813-232815-23299-w-obrebie-geodezyjnym-mrozy/artykuly/1064-projekt-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-dzialek-ew-nr-232813-232815-23299-w-obrebie-geodezyjnym-mrozy-konsultacje-spoleczne?lang=PL 

Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać do Burmistrza Mrozów:

  • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrozy, ul. A. Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy lub na adres Urzędu, na formularzu w postaci papierowej,
  • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej na adres: gmina@mrozy.pl lub za pomocą platformy ePUAP na adres skrzynki podawczej: /urzadgminymrozy/skrytka, na formularzu w formie dokumentu elektronicznego. 

Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, na którym należy składać uwagi, dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - https://mrozy-api.bip.net.pl/api/attachments/598  lub w siedzibie Urzędu. 

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile składający wniosek taki posiada, a także wskazanie, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Można podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Równocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie od 9 maja 2024 r. do 7 czerwca 2024 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrozy, ul. A. Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@mrozy.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Mrozów.

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!