Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Mrozy w 2024 r.

Burmistrz Mrozów ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego „Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Mrozy”.

Ogłoszenie o konkursie: https://mrozy.bip.net.pl/?a=9932 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności