Uwaga ! Zachowajmy ostrożność

W związku z informacjami napływającymi od mieszkańców z terenu naszej Gminy, informujemy, że Urząd Miasta i Gminy Mrozy nie wynajął żadnej firmy do przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz palenisk domowych. Kontrole przeprowadzane będą przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Mrozach z upoważnienia Burmistrza Mrozów. Upoważniony pracownik przed przystąpieniem do czynności kontrolnych jest zobowiązany do okazania stosownego upoważnienia. Prosimy o zachowanie ostrożności i nie wpuszczanie na posesję osób nieuprawnionych i podszywających się za pracowników urzędu lub firmy współpracującej z urzędem.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności