Zaproszenie do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok oraz zaprasza do współtworzenia tego dokumentu.

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności