„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Paprotnia i Kruki, gmina Mrozy”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 marca 2018

Urząd Miasta i Gminy Mrozy informuje, że w związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Paprotnia i Kruki, gmina Mrozy” w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca i podpisana umowa na realizację przedsięwzięcia. Również w dniu 15 stycznia br. wykonawcy został przekazany teren budowy. Roboty budowlane rozpoczną się po ustabilizowaniu warunków atmosferycznych.

W związku z powyższym mieszkańcy sołectw Wola Paprotnia i Kruki  mogą zgłaszać się do tutejszego urzędu (referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami - pokój 12 i 16) w celu podpisania umowy na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.

Załącznik: Projekt umowy do zapoznania

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Paprotnia i Kruki, gmina Mrozy”jest finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy”

Opublikował: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-03-06
Data publikacji:2018-03-06
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:6795