Informacja o sesji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 marca 2018

W dniu 23 marca 2018 r. odbyła się XXXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mrozach. W związku z nieobecnością przedstawiciela Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Pan Burmistrz podzielił się posiadaną wiedzą na temat funkcjonowania tej nowej instytucji oraz jej kompetencji.

Informację o funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła Pani Małgorzata Wierzbicka - Kierownik Ośrodka. Następnie obecni na sesji wysłuchali sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, przedstawionego przez Panią Lidię Walecką-Lipińską - Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Odpowiedzi na pytania w tej kwestii, a zwłaszcza możliwości kierowania na leczenie osób uzależnionych udzielał Pan Janusz Chmielowski – Dzielnicowy Gminy Mrozy. Informację dotyczącą funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy przedstawili: Pani Lidia Walecka-Lipińska - kierownik Przychodni Lekarskiej Puls sp. z o. o. w Mrozach oraz Pan Dariusz Młynarczyk - p.o. Dyrektora Specjalistycznego ZOZ w Rudce. Aktualną informację dotyczącą Przychodni Lekarskiej w Jeruzalu przedstawił Pan Burmistrz.

Następnie Rada podjęła szereg uchwał dotyczących między innymi:

 • określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,
 • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mrozy”,
 • przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrozy wraz ze szczegółową inwentaryzacją”,
 • określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrozy,
 • rozpatrzenia skarg,
 • wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony.

Z treścią wszystkich uchwał będzie można zapoznać się na stronie BIP Urzędu w zakładce /Prawo lokalne/uchwały Rady.

Następnie Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na zgłoszone wcześniej interpelacje, wnioski, zapytania dotyczące m.in.: funkcjonowania kolejki konnej, oświetlenia ulicznego, kursowania autobusów, remontu dróg. W punkcie sprawy różne, Pan Przewodniczący zapoznał obecnych ze stanowiskami Instytutu Pamięci Narodowej oraz Wojewody Mazowieckiego dotyczących wniosku o zmianę nazwy ul. „Dobrej” (nadanej przez Wojewodę w drodze zarządzenia zastępczego), na ulicę „Szafirową”. Wojewoda nie wyraził zgody na dokonanie kolejnej zmiany nazwy tej ulicy.

Autor: Administrator

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-03-26
Data publikacji:2018-03-26
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:701