Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 sierpnia 2018

Zarząd Województwa Mazowieckiego zawiadamia o opracowaniu projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami: Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego, Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 – uwzględniających zasadne uwagi i wnioski wynikające z opiniowania i konsultacji społecznych oraz opiniowania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 i uzgodnienia Planu inwestycyjnego dla województwa mazowieckiego przez Ministra Środowiska.

Zawiadamia również o możliwości składania uwag i wniosków w terminie od 8 sierpnia 2018 r. do 29 sierpnia 2018 r.

Projekty opracowanych dokumentów oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne/art,178,zawiadomienie-w-zwiazku-z-opracowaniem-projektu-planu-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-mazowieckiego.html

Autor: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-08-03
Data publikacji:2018-08-03
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:775