Rozpoczynamy nową kadencję

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 grudnia 2018

Szanowni Państwo,

Ślubowaniem radnych oraz moim na sesji w dniu 23 listopada br. rozpoczęliśmy kolejną tym razem 5. letnią kadencję Rady Miejskiej i burmistrza Mrozów.  Za nami ciekawy ale jednocześnie trudny czas kampanii wyborczej,  w której czasami padało zbyt wiele niepotrzebnych słów, które wychodziły poza standardy polemiki publicznej lub właściwie rozumianego sporu w debacie publicznej.

Cieszy fakt, że dokonując wyboru doceniliście Państwo trudną pracę i postawiliście na kontynuację stabilnego zrównoważonego rozwoju, jednocześnie zdecydowanie zostały odrzucone nieuczciwe praktyki, które miały dać niektórym sukces wyborczy. Obdarzenie mnie oraz większości radnych z poprzedniej kadencji  zaufaniem świadczy o tym, że jest oczekiwanie spokojnej i merytorycznej dotychczasowej pracy na rzecz rozwoju naszej gminy. Jestem przekonany, że radni, którzy po raz pierwszy zasiedli w Radzie Miejskiej włączą się w pozytywny nurt przemian. Dotychczasowym radnym, którzy zakończyli pracę w radzie dziękuję za współpracę w rozwiązywaniu ważnych problemów gminy. Za dokonane wybory w imieniu radnych oraz własnym bardzo dziękuję.

Przez minione lata udało się zrealizować wiele ważnych zadań ale do wykonania pozostaje nadal  dużo pracy i problemów do rozwiązania. Jest wiele oczekiwań w zakresie poprawy życia mieszkańców na dużą skalę i mniejszych, właśnie ich systematyczną realizacją będziemy się zajmować.  Chcę, aby identyfikacja potrzeb oraz kolejność ich rozwiązywania odbywała się przy szerokich konsultacjach społecznych do których bardzo Państwa zapraszam. Deklaruję, że w dalszym ciągu będą organizowane regularne spotkania z mieszkańcami w celu otwartej dyskusji o sprawach naszej gminy. Zapraszam również do wszelkich form kontaktu poprzez internet a szczególnie poprzez formularz  -Pytania do burmistrza, na stronie www.mrozy.pl .

Osiąganie założonych celów, szczególnie tych ambitnych wymaga wiedzy, ciężkiej pracy, uporu  i wytrwałości.  Przez ponad 21 lat mojej pracy takie cele udawało się osiągnąć, kolejne są w trakcie realizacji. Z przyjemnością obserwuję budowę nowego budynku Komisariatu Policji w Mrozach, który powstaje po wielu latach starań. Właściwe zaplecze dla Policji pozwoli na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa gmin wschodniej części powiatu mińskiego. Podobnie jest z budową Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrozach, który niebawem rozpocznie działalność dla osób potrzebujących wsparcia również z gmin wschodniej części powiatu mińskiego. Inwestycja jest wspólna z powiatem mińskim przy kluczowym wsparciu środków wojewody. Chcąc zrealizować  trudne zadania czasami musimy udowadniać swoje racje na drodze sądowej tak jest aktualnie z budową wiaduktu w Mrozach, gdzie wieloletnie próby wyegzekwowania nałożonych obowiązków na PKP PLK S.A. nie dały dotychczas rezultatu.  

W dniu 15 listopada br. przedłożyłem Radzie Miejskiej projekt budżetu na 2019 rok, który oprócz bieżących zadań przewiduje 48 tytułów inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 8 mln złotych, z czego połowa została pozyskana ze środków zewnętrznych. Największe zadania to budowa kanalizacji oraz  dróg i ulic. Opracowany budżet jest zbilansowany i nie przewiduje deficytu pomimo dużego zaangażowania inwestycyjnego. To cieszy, bo poziom inwestycji świadczy o kondycji gminy i jej dynamice rozwoju.

Oprócz spraw pozytywnych z niepokojem przyjmujemy informacje z przeprowadzonych przetargów o drastycznych podwyżkach odbioru i unieszkodliwiania odpadów stałych o 100% czy energii elektrycznej o 50%. Będziemy się starali aby skutki podwyżek zminimalizować w stosunku do mieszkańców ale ustawowy obowiązek zbilansowania kosztów dostawy wody, odbioru ścieków i odpadów musimy zrealizować a to oznacza konieczność podwyższenia opłat.

Szanowni Mieszkańcy, jak widać ilość zadań i problemów z którymi będziemy musieli zmierzyć się w rozpoczynającej się kadencji  jest duża , mam jednak nadzieję, że wspólnie w dobrej atmosferze uda się je rozwiązać ku zadowoleniu wszystkich.

Pozdrawiam, Dariusz Jaszczuk      

Autor: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-12-11
Data publikacji:2018-12-11
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1010