Informacja o III Sesji Rady Miejskiej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 stycznia 2019

W dniu 28 grudnia 2018 r. odbyło się III posiedzenie Rady Miejskiej w Mrozach, na którym radni uchwalili budżet gminy Mrozy na 2019 rok. Zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową dochody budżetu gminy wynoszą ogółem 40.463.664,00 zł, a wydatki - 40.463.664,00 zł. Jest to kolejny rok zrównoważonego budżetu, gdzie nie planuje się deficytu, a wydatki są równe dochodom.

Oprócz realizowania zadań bieżących takich jak oświata, pomoc społeczna, kultura czy sport, budżet przewiduje do realizacji znaczące wydatki majątkowe. Planowane w 2019 roku wydatki na zadania inwestycyjne to kwota 8.167.656,32 zł.

W trakcie sesji wręczone zostały także podziękowania Pani Kamili Juśkiewicz i Panu Witoldowi Stelmaszczykowi za zaangażowanie, pomoc oraz wparcie w organizacji gminnych obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Następnie Rada podjęła szereg uchwał dotyczących między innymi:

 • zmian w budżecie gminy na rok 2018,
 • wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczeń na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,
 • określenia zasad i trybu postępowania w sprawach udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Mrozy,
 • ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
 • zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Mrozach na 2019 r.,
 • uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Mrozach na 2019 r.,
 • przyjęcia gminnego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim, rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 • określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Burmistrz Mrozów przedstawił także informację o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia jednorazowych opłat z tytuły wzrostu wartości nieruchomości oraz odszkodowaniach w związku z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 2018 r.

Z treścią wszystkich podjętych uchwał można zapoznać się na stronie: http://www.mrozy.bip.net.pl/ w zakładce Prawo lokalne - Uchwały Rady

Po zakończeniu sesji radni, sołtysi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Mrozy oraz zaproszeni goście złożyli sobie życzenia świąteczno-noworoczne oraz podzielili się opłatkiem.

Autor: Administrator

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-03
Data publikacji:2019-01-03
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:754