Informacja o IV Sesji Rady Miejskiej w Mrozach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lutego 2019

W dniu 8 lutego 2019 r. odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w Mrozach. Jej tematem przewodnim było podsumowanie działalności w zakresie kultury i sportu na terenie Gminy Mrozy. Informacje dotyczące działalności kulturalnej w 2018 roku przedstawili: - pani Zofia Jagodzińska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej oraz pan Mirosław Borczyński – dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Mrozach. Informację o działalności sportowo- rekreacyjnej przedstawił pan Lucjan F. Molenda – dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mrozach.

Następnie Rada Miejska podjęła kilka uchwał dotyczących między innymi:

- powierzenia przygotowania projektu uchwały określającej na terenie gminy Mrozy zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane,

- zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Torfowisko Jeziorek”.

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami,

- obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Treść wszystkich podjętych uchwał została opublikowania na stronie: http://www.mrozy.bip.net.pl/?c=939

W punkcie sprawy różne – radni i sołtysi zadawali pytania dotyczące między innymi budowy i remontu dróg, wynagrodzeń nauczycieli, złożenia wniosku o dotację na modernizację stołówek w placówkach oświatowych. Odpowiedzi udzielał pan Burmistrz.

Autor: Administrator

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-02-18
Data publikacji:2019-02-18
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:653