Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 marca 2019

Urząd Miasta i Gminy Mrozy informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub/i przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości na terenie gminy Mrozy wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.

Druki zgłoszenia dostępne będą w Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy w pokoju nr 12, 13 i 16, na stronie internetowej www.mrozy.pl, www.mrozy.bip.net.pl a także u sołtysa.

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy składać w terminie do 31 marca 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy osobiście albo za pośrednictwem poczty, platformy ePUAP bądź sołtysa.

Urząd Miasta i Gminy Mrozy informuje, że w przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku, będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia.

Autor: Administrator

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-03-14
Data publikacji:2019-03-14
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1157