Zawiadomienie o uchwaleniu nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 kwietnia 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 marca 2019

Burmistrz Mrozów zawiadamia właścicieli nieruchomości, że w dniu 8 lutego 2019 r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Mrozach Nr IV/32/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej od 01.04.2019 r.

Ustalone nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi  dotyczą nieruchomości  na których zamieszkują mieszkańcy i przedstawiają się następująco:

  • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny  w wysokości 25 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego,
  •  miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 60 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego,

Nie ulegają zmianie opłaty dla właścicieli nieruchomości domków letniskowych lub innych nieruchomości  wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i wynoszą one:

  • ryczałtowa roczna stawka opłaty w wysokości 80 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • ryczałtowa stawka opłaty w wysokości 180 zł za rok, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o pojemności 110 litrów, zależnej od zbierania i odbierania odpadów i wynosi:

  • 10 zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 25 zł, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Gminy Mrozy 97 9227 0004 0000 1557 2000 0040, w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mrozy, w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach lub u sołtysów.

Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, Burmistrz Mrozów wyda decyzję określającą wysokość tej opłaty stosując wysokość opłaty podanej w zawiadomieniu.

Informacja Burmistrza Mrozów w sprawie zmiany stawki pod adresem: https://www.mrozy.pl/art,1482,informacja-dotyczaca-zmiany-stawki-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-na-terenie-gminy-mrozy

Treść podjętych przez Radę Miejską w Mrozach uchwał dostępna jest  pod adresem:

http://www.mrozy.bip.net.pl/?a=6638

http://www.mrozy.bip.net.pl/?a=6639

Terminarz odbioru nieczystości stałych z tereny Gminy Mrozy w  2019 roku dostępny pod adresem:

https://www.mrozy.pl/p,93,gospodarka-komunalna

Opublikował: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-03-05
Data publikacji:2019-03-05
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2026