Informacja o sesji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 lipca 2019

W dniu 9 lipca 2019 r. odbyła się IX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mrozach. Obecni na sesji wysłuchali informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego przedłożonej przez Komendanta Komisariatu Policji w Mrozach – pana Tomasza Pluchrata oraz  Dzielnicowego Gminy Mrozy - asp. szt. Janusza Chmielowskiego, a także o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego zaprezentowanej przez Zastępcę Burmistrza – Luizę Kowalczyk.

Kolejna w porządku obrad była informacja o letnim wypoczynku dzieci i młodzieży, która została omówiona przez panią Luizę Kowalczyk.

W dalszej części sesji, Rada podjęła szereg uchwał dotyczących między innymi:

- ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrozy oraz  określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.,

- zmian w Statutach Sołectw,

- określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrozy,

- powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych,

- zbycia i nabycia nieruchomości,

- uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Mrozy.

Ponadto Rada podjęła  uchwałę o zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody stwierdzającego częściową nieważność uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Mrozy, Kruki, Wola Paprotnia, Gójszcz, Wola Rafałowska, Rudka, Guzew i Jeruzal – Etap I.

Z treścią wszystkich podjętych uchwał można zapoznać się na stronie: http://www.mrozy.bip.net.pl/ w zakładce -> Prawo lokalne -> Uchwały Rady.

W punkcie „Sprawy różne”, pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytania dotyczące między innymi:  remontu dróg, wycinki zakrzaczeń, przeniesienia urządzeń placu zabaw.

Opublikował: Administrator

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-07-11
Data publikacji:2019-07-11
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1154