Kontrola prawidłowej segregacji odpadów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 lipca 2019

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze rozpoczętą przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mrozach kontrolę prawidłowej segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Mrozy dziękuję Państwu za dyskusję oraz zgłaszane do nas uwagi.

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami informuję, że w przypadku zastrzeżeń co do przyczyny nie odebrania wystawionych w dniu zbiórki worków z odpadami proszę o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach przy ulicy Granicznej 1 lub telefonicznie pod numerem (025) 75 74 082. Po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy Zakładu pod wskazanym adresem dokonają komisyjnego sprawdzenia czy odpady zostały posegregowane właściwie i czy decyzja o pozostawieniu worka z odpadami była uzasadniona.

Zakład prowadzi rejestr posesji, z których nie odebrano worków z odpadami podczas ostatniej zbiórki i właściwie przesortowane odpady zostaną odebrane z tych posesji podczas kolejnej zbiórki.

Obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów nakłada na mieszkańców Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrozy. W przypadku powtarzającej się sytuacji niesegregowania odpadów, wobec właściciela nieruchomości zostanie wszczęta procedura przewidziana w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Dodatkowo informuję, że w przypadku gdy worek uległ uszkodzeniu, zniszczeniu lub zaginął, wówczas nowy worek można nieodpłatnie osobiście odebrać w Zakładzie lub zgłosić telefonicznie i poprosić o dostarczenie przy kolejnej zbiórce. Możliwość wydania nieodpłatnie dodatkowych worków na posegregowane odpady komunalne (oprócz worka czarnego) istnieje również w szczególnych sytuacjach typu imprezy okolicznościowe (chrzciny, komunie,18-stka). Co do zasady pracownicy Zakładu pozostawiają na posesji tylko te rodzaje worków, które mieszkańcy wystawili podczas zbiórki. Istnieje również możliwość wystawienia dodatkowych worków z odpadami zmieszanymi (worek czarny), ale za dodatkową opłatą 8zł.

Pamiętajmy, że prawidłowa segregacja ma wpływ na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów. Im większa ilość odpadów komunalnych zmieszanych zostaje odebrana od mieszkańców, tym wyższe są koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy i tym samym stawki opłat za odpady dla gospodarstw domowych.

Obserwując tendencję bardzo wysokiego wzrostu cen za odbiór odpadów komunalnych w organizowanych przez gminy przetargach, aby uniknąć stałych podwyżek opłat dla mieszkańców należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłową segregację i ograniczenie ilości odpadów zmieszanych. Poza tym gminy zobowiązane są do osiągnięcia corocznie rosnących poziomów recyklingu. W przypadku ich nieosiągnięcia trzeba płacić wysokie kary środowiskowe.

Burmistrz Mrozów
Dariusz Jaszczuk

Opublikował: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-07-24
Data publikacji:2019-07-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:462