Uzyskanie dofinansowania na usunięcie azbestu w 2019 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 listopada 2019

Burmistrz Mrozów informuje, że zostało zrealizowane zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrozy”, które zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,  w kwocie 19.973,07 zł.

W okresie od 5 czerwca 2019 roku do 8 sierpnia 2019 roku trwała realizacja ww. zadania. Zadanie to polegało na odbiorze z 57 gospodarstw składowanych przez mieszkańców wyrobów zawierających azbest, ich transporcie i unieszkodliwieniu. Podczas realizacji przeznaczono do unieszkodliwienia 148,543 Mg azbestu, czyli 11.426,38 m2 wyrobów zawierających azbest przekazanych na składowisko. Całkowity koszt zadania wyniósł 39.946,18 zł, gdzie 50 % wartości zadania (w kwocie 19.973,07 zł) zostało dofinansowane przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji.

Zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest stanowi realizację „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” przyjętego uchwałą Rady Ministrów Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 roku i zmienionego Uchwałą Rady Ministrów Nr 39/2010 w dniu 15 marca 2010 roku. Głównym celem tego programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez sukcesywne odbieranie wyrobów zawierających azbest. Realizacja zadania w 2019 roku przyczynia się do częściowej likwidacji źródeł oddziaływania emisji włókien azbestowych na środowisko i zdrowie człowieka. Sukcesywna realizacja tego zadania poprawi atrakcyjność obszaru gminy i warunki życia mieszkańców, a także wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-11-05
Data publikacji:2019-11-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:267