Dofinansowanie w wysokości 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 października 2015

Urząd Gminy Mrozy informuje, że realizowany projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mrozy” na podstawie podpisanego w dniu 01 lutego 2013 roku aneksu do umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-164/11-00 uzyskał dofinansowanie w wysokości 100 %  wartości kosztów kwalifikowalnych tj. 2 239 010,00 PLN.

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”
osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”

Opublikował: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-20
Data publikacji:2015-10-20
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:4630