Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 października 2015

Głównym celem realizowanego przez Gminę Mrozy projektu pn. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy" jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego, jakie występuje wśród mieszkańców Gminy Mrozy. Przeprowadzony audyt infrastruktury posiadanej przez Gminę, infrastruktury internetowej oraz zasięgu usług działających na tym terenie operatorów telekomunikacyjnych oraz ISP wykazał, że niezbędna jest budowa własnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Stąd też władze Gminy zdecydowały się aplikować o środki unijne z programu POGI działanie 8.3 i uzyskały dofinansowanie dla projektu o wartości ok. 2,2 mln złotych

W projekcie założono, że jedynie radiowa sieć szerokopasmowa oparta na odpowiedniej ilości węzłów dostępowych , obejmująca zasięgiem większość obszaru gminy tak postawione cele może spełnić. W wyniku realizacji projektu wybudowana zostanie nowoczesna, skalowalna infrastruktura teleinformatyczna umożliwiająca dostęp do Internetu, zakupione zostaną zestawy komputerowe dla beneficjentów ostatecznych oraz jednostek podległych biorących udział w projekcie,zostaną wykonane szkolenia informatyczne dla uczestników projektu.

Podstawowe wskaźniki określające zakres projektu :

- zostanie wybudowane co najmniej 5 masztów / wież radiowych
- zostanie wybudowane co najmniej 7 radiowych węzłów dostępowych WiFi zarządzanych przez kontroler
 - zostanie wybudowana nowoczesna sieci szkieletowa i dystrybucyjna w oparciu o radiolinie licencjonowane i mosty radiowe 5Ghz
- zostanie wybudowane i wyposażone nowoczesne Centrum zarządzania siecią w miejscowości Grodzisk
- 55 gospodarstw domowych spełniających kryterium uczestnictwa (niski dochód na członka rodziny, wielodzietność, samotne rodzicielstwo) otrzyma bezpłatnie 55 zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz łącze szerokopasmowe do Internetu
- 5 jednostek organizacyjnych Gminy Mrozy otrzyma 90 zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz łącze szerokopasmowe do Internetu
- zostanie przeprowadzonych 17 szkoleń informatycznych dla 230 osób łącznie

Harmonogram projektu przewiduje, że do końca czerwca 2013 zostanie wybudowana cała sieć, dostarczone komputery i od lipca 2013 wszyscy uczestnicy będą posiadali aktywne ,bezpłatne łącze internetowe. Zakończenie projektu 31 grudzień 2015.

Opublikował: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-20
Data publikacji:2015-10-20
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:4543