Jest nas w więcej !

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 stycznia 2020

Tradycyjnie już początek roku kalendarzowego to czas demograficznych bilansów i podsumowań. Demografia w gminie Mrozy w 2019 roku  przedstawiała się następująco:

Liczba stałych mieszkańców gminy na koniec 2019 roku wynosiła 8581 osób. Dla porównania, wg stanu na dzień 31 grudniu 2018 liczba ta wynosiła 8558. Oznacza to wzrost ilości osób zamieszkałych na terenie Gminy Mrozy  o 23 w porównaniu do roku 2018.

Pod względem płci w gminie Mrozy dominują kobiety, których jest 4358 (50,8 %), mężczyźni stanowią liczbę 4223 (49,2 %) i jest ich mniej od kobiet o 135 osób. Na koniec ubiegłego roku w naszej gminie zamieszkiwało 101 osób zameldowanych na pobyt czasowy (54% kobiet i 46% mężczyzn).

Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest wzrost liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały o 23 osoby w porównaniu do roku 2018. Jest to spowodowane przewyższającą liczbą osób przybywających z innych gmin w stosunku do mieszkańców wymeldowanych z naszej gminy.

Kolejnym pozytywnym zjawiskiem jest wzrost liczby urodzeń dzieci na terenie Gminy Mrozy w 2019 roku w porównaniu do roku 2018 ( 119 dzieci – o 16 więcej niż w roku 2018).  Najczęściej nadawanymi imionami żeńskimi były: Zofia, Lena, Alicja, popularne były również Julia, Maja i Antonina. Z kolei wśród chłopców od dwóch lat niezmiennie najpopularniejszymi imionami były: Mikołaj, Antoni i Jakub.

W minionym roku zmarło 104 mieszkańców naszej gminy (w roku 2018-98 osób). Istotną informacją jest przyrost naturalny. W zeszłym roku liczba urodzeń była większa o 15 od liczby zgonów (w 2018 różnica ta była mniejsza i wynosiła 5 osób).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-15
Data publikacji:2020-01-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:555