Rozlicz PIT za 2019 rok – Wskaż miejsce zamieszkania w gminie Mrozy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 lutego 2020

Każdego roku w budżecie gminy Mrozy znaczącą pozycją po stronie dochodów jest udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Od każdego z mieszkańców NASZEJ GMINY, którzy w rocznym rozliczeniu PIT wskazują miejsce zamieszkania w GMINIE MROZY, wpływa do budżetu gminy Mrozy 38% tego podatku.

 

Jest to bardzo znacząca kwota, która w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

w 2014 roku kwota 4.499.552 zł

w 2015 roku kwota 4.862.053 zł

w 2016 roku kwota 5.172.811 zł

w 2017 roku kwota 5.420.385 zł

w 2018 roku kwota 6.026.629 zł

w 2019 roku kwota 6.806.429 zł.

Dzięki tym środkom gmina Mrozy może każdego roku budować kolejne drogi asfaltowe, urządzać place zabaw, budować i modernizować oświetlenie ulic, sieć kanalizacyjną oraz udostępniać ofertę kulturalną, sportową i edukacyjną na bardzo wysokim poziomie.  

Jedyny warunek jaki należy spełnić to rozliczając się z PIT za 2019 rok należy wskazać adres faktycznego zamieszkania. Do rozliczeń PIT nie jest ważne miejsce zameldowania, lecz miejsce zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego.

Jeżeli w informacji rocznej o przychodach oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2019 masz adres zamieszkania inny niż w gminie Mrozy – dodatkowo uaktualnij go u swojego pracodawcy, bądź w ZUS czy KRUS.

Zachęcam wszystkich zamieszkujących w gminie Mrozy na dzień 31 grudnia 2019 roku do wskazywania w rocznym rozliczeniu PIT aktualnego adresu zamieszkania, aby 38% WASZEGO PODATKU wróciło do GMINY MROZY – przyczyniając się w ten sposób do jej rozwoju.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-02-25
Data publikacji:2020-02-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:637