Informacja nr 1 Burmistrza Mrozów dotycząca funkcjonowania Gminy Mrozy w związku z aktualną sytuacją w kraju

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 marca 2020

Szanowni Państwo,

Środki masowego przekazu szczegółowo informują o sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce i na Świecie. Z komunikatów rządowych wynika, że w Polsce szczyt zachorowań jest nadal przed nami więc musimy podejmować kolejne działania dotyczące zachowania maksymalnej profilaktyki dotyczącej życia codziennego. Funkcjonowanie w tym szczególnym czasie organów Gminy i jej jednostek organizacyjnych co do ogólnych zasad regulują przepisy odgórne wdrażane przez administrację rządową. Zadaniem burmistrza jest ich wdrażanie i uszczegółowianie ale przede wszystkim zapewnienie ciągłości realizacji zadań przez Gminę.

Pomimo pewnych ograniczeń o których napiszę poniżej informuję Państwa, że Gmina funkcjonuje dobrze realizując wszystkie swoje zadania.

 Aktualnie sytuacja przedstawia się następująco:

  1. Na dzień dzisiejszy(25.03.2020 r.) na terenie Gminy nie mamy mieszkańców u których byłoby potwierdzone zachorowanie na koronawirusa. Pod dwoma adresami jest łącznie sześć osób objętych kwarantanną, są to osoby zdrowe, które ze względu na możliwość kontaktu z osobami zarażonymi muszą być poddani wyizolowaniu. Jesteśmy w kontakcie z rodzinami.
  2. Od tygodnia obowiązują ograniczenia przy wejściu do urzędu, załatwiane są tylko sprawy najpilniejsze, po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem merytorycznym. Osoby obsługujące i obsługiwane zobowiązane są do zachowania ustalonych obostrzeń (dezynfekcja, maski, rękawiczki).
  3. Wczoraj podjąłem decyzję o zmianie systemu pracy w UMiG Mrozy od dnia 25.03.2020 roku wprowadzając system rotacyjny poprzez utworzenie dwóch zespołów pracujących co drugi dzień w urzędzie i pracę z domu. Takie rozwiązanie ma kilka zalet, najważniejsze to, że zmniejszyliśmy kontakty pracowników o połowę, co jest podstawowym elementem walk z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo ciągłości pracy urzędu gdyby jeden z pracowników musiał byś poddany kwarantannie, co w praktyce eliminuje z pracy wszystkie osoby z nim współpracujące. Wprowadzone rozwiązanie pozwala na pozostawienie w pracy drugiego zespołu. Podział został dokonany w taki sposób aby codziennie mogły być obsługiwane wszystkie stanowiska pracy.
  4. Od dzisiaj zgodnie ze stanowiskiem MEN szkoły mają obowiązek pełnej realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem przede wszystkim internetowego nauczania na odległość. To stawia duże wyzwania przed szkołami ale przede wszystkim uczniami i ich rodzicami. Szczególnie sytuacja jest trudna dla uczniów klas maturalnych i kończących szkołę podstawową. Osobiście uważam, że jest to niepotrzebne po raz kolejny eksperymentowanie na oświacie. W mojej ocenie należy przerwać naukę w szkołach w kwietniu a rok szkolny przedłużyć do końca lipca. Sytuację mamy szczególną więc wszyscy ponosimy niedogodności, wiele osób straty a nawet bankructwa więc zakłócenie rytmu wakacyjnego nauczyciele, uczniowie i ich rodzice jestem przekonany, że zrozumieliby.
  5. Instytucje kultury pomimo ustawowego ich zamknięcia przygotowują oferty dla mieszkańców, które mogą być realizowane interaktywnie.
  6. Zakład Gospodarki Komunalnej normalnie realizuje swoje zadania, jedynie odczyty wodomierzy nie są dokonywane przez inkasentów, zakład poprosił mieszkańców o dokonanie odczytów i przekazanie ich telefonicznie lub mailowo, osoby które tego nie dokonają będą mieli wystawione faktury ze średniego zużycia wody. Odpady odbierane są zgodnie z ustalonym rocznym harmonogramem. Niewielkim problemem może być opóźnienie w odbiorze odpadów z PSZOK przez ZUO Siedlce o czym zostaliśmy powiadomieni pisemnie.
  7. Kontynuowane są inwestycje szczególnie kanalizacyjne i drogowe. Ograniczenie ilości osób pracujących w firmach powoduje, że są realizowane wolniej ale wcześniejsze zimowe przyspieszenie prac w stosunku do przyjętych harmonogramów nie zagraża terminowości ich wykonania.

Szanowni Państwo, obserwując w ostatnim czasie nasze ulice, drogi, parki i inne miejsca użyteczności publicznej bardzo dziękuję za duże zdyscyplinowanie i stosowanie się do zaleceń ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa. Proszę w dalszym ciągu o maksymalne ograniczenie zbędnych kontaktów oraz zachowań narażających siebie i innych na niebezpieczeństwo choroby na którą nie ma jeszcze szczepionek i lekarstwa.

Z poważaniem i życzeniami zdrowia

Dariusz Jaszczuk, burmistrz Mrozów

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-03-25
Data publikacji:2020-03-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1203