Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Mrozy za 2019 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 lipca 2020

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713) Burmistrz Mrozów przedstawia Radzie Miejskiej Raport o stanie Gminy Mrozy .

Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i funduszu soleckiego. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad jego treścią przeprowadza się debatę.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Mrozy za 2019 rok odbędzie się w dniu 17 lipca 2020 r. o godz. 13.00 w Gminnym Centrum Kultury w Mrozach.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Mrozy za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mrozach, poparte podpisami, co najmniej 20 osób, do dnia 16 lipca 2020 r. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-07-10
Data publikacji:2020-07-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:740