„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukówiec, gmina Mrozy”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 grudnia 2020

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukówiec, gmina Mrozy” - operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 638 635 zł – tj. 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 30 lipca br. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Mrozy została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00112-65150-UM0700271/19.

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców Łukówca, jak również poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim ochrona wód powierzchniowych i podziemnych dzięki likwidacji szamb indywidualnych oraz zredukowanie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-12-15
Data publikacji:2020-12-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2193