Przypomnienie o obowiązku meldunkowym

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 marca 2021

Według obowiązujących przepisów, każdy obywatel Polski musi posiadać adres zameldowania. Choć kilkakrotnie planowano zniesienie obowiązku meldunkowego, za każdym razem ostatecznie wycofywano się z tego zamiaru. Wbrew często spotykanej opinii, obowiązek meldunkowy nie został również zniesiony z usunięciem rubryki adresu zameldowania z obecnej wersji dowodu osobistego.

Jeśli jesteśmy właścicielami dwóch lub więcej domów albo mieszkań nie musimy być zameldowani w żadnym z nich – równie dobrze przez całe życie możemy posiadać meldunek w mieszkaniu rodziców, oczywiście jeżeli rzeczywiście tam mieszkamy. Zakup nowego mieszkania nie zobowiązuje nas do konieczności meldowania się w nim i tym samym do konieczności zmiany wszystkich dokumentów. Meldujemy się tylko tam, gdzie obecnie mieszkamy na stałe. W związku z tym jeśli kupujemy nowy dom lub mieszkanie, mamy obowiązek zmiany meldunku dopiero wtedy, gdy się do niego przeprowadzimy. Bycie właścicielem nie jest równoznaczne z byciem zameldowanym.

Zameldować można się osobiście w urzędzie lub przez internet (za pośrednictwem e-PUAP).

Dopełnić obowiązku meldunkowego można również przez pełnomocnika. Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny wykonują obowiązek meldunkowy za osoby, które:

 • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
 • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

 Kiedy się zameldować na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące:

 • najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania,
 • jeśli mieszkasz na stałe pod konkretnym adresem — zamelduj się na pobyt stały,
 • jeśli mieszkasz tymczasowo pod innym adresem niż adres twojego zameldowania i będziesz tam mieszkać dłużej niż 3 miesiące (ale nie chcesz zmieniać obecnego adresu zameldowania) — zamelduj się tam na pobyt czasowy.

Usługa zameldowania jest bezpłatna.

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu:

 • na pobyt stały — jest bezpłatne (wydawane z urzędu),
 • na pobyt czasowy — kosztuje 17 zł (wydawane na wniosek).

Co przygotować:

Jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — przynieś jeden z następujących dokumentów, który to potwierdzi, na przykład:

Jeśli nie jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — przynieś:

 • dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu,
 • formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego (można go pobrać i wypełnić w domu albo w urzędzie gminy),
 • dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport.

Na formularzu zgłoszenia pobytu musi się podpisać i potwierdzić pobyt właściciel lub inny podmiot, który ma tytuł prawny do lokalu.

Dodatkowo Urząd Miasta i Gminy Mrozy przypomina, iż prowadzi akcję promocyjną, polegającą na tym, że wszystkie dzieci zameldowane na terenie gminy Mrozy i urodzone w 2021 roku otrzymają pamiątkowe body.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-03-16
Data publikacji:2021-03-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:368