Pytanie do Burmistrza

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 marca 2021

Pytanie wpłynęło dnia: 2021-03-16        

Imię: Dorota

Treść pytania: Witam serdecznie. Czy placówka oświatowa (publiczne przedszkole) znajdujące się przy szkole podstawowej może prosić rodziców dzieci o pozostanie w domu ze względu na brak personelu (zwolnienia lekarskie), a co za tym idzie tłumaczenie się, że dzieci nie będą miały zapewnionej opieki. Za moich czasów nigdy nie dochodziło do takiej sytuacji. Owszem przedszkole nie jest obowiązkowe, ale jeśli dziecko jest zapisane i uczęszcza do placówki, to czemu rodzice mają się martwić o opiekę nad dzieckiem. Niestety nie wszyscy rodzice mają komfortową sytuację i mogą pozostawić dziecko w domu. Ale i takie naprzemienne uczęszczanie i nieuczęszczanie dziecka też nie jest dobre. Nie jest to pierwsza taka sytuacja w naszym przedszkolu, że dzieci zostają w domu, bo rodzicom jest tłumaczone, że nie ma nauczyciela na zastępstwo. Półtorej tygodnia temu to był jeden dzień, a teraz cały tydzień. Proszę o ustosunkowanie się do mojego pytania. Pozdrawiam

Odpowiedź Burmistrza

Szanowna Pani Doroto,

W odpowiedzi na Pani pytanie, informuję, że wszystkie  oddziały przedszkolne działające przy szkołach podstawowych pracują normalnie. Sytuacja opisana w pytaniu  dotyczy Szkoły Podstawowej w Jeruzalu. Na początku marca, w dniu  szczepienia nauczycieli, w  placówce były problemy z organizacją zajęć w przedszkolu.  Zostały zorganizowane tylko  zajęcia  opiekuńczo-wychowawcze, a o zaistniałej sytuacji rodzice byli  powiadomieni.

W tym tygodniu, w związku z usprawiedliwioną  nieobecnością  wychowawcy,  w jednej z grup przedszkolnych odbywają się jedynie  zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.  Z  uwagi na trudności w organizacji  pracy szkoły, wynikające  z obecnej  sytuacji epidemiologicznej, nauczaniem  zdalnym i hybrydowym, do rodziców została wystosowana prośba o nieposyłanie dziecka do przedszkola, jeżeli rodzice są w stanie zapewnić opiekę we własnym zakresie. Jednak dla wszystkich  chętnych dzieci  zorganizowane  są w szkole zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, zgodnie z planem zajęć. Przedstawione poniżej wyjaśnienie dyrektora szkoły potwierdza, że skierowane do rodziców wystąpienie było apelem o współpracę w trudnym czasie a nie odmową realizacji zadań przedszkolnych.

Pozdrawiam, Dariusz Jaszczuk

Poniżej odpowiedź dyrektora szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeruzalu informuje, że szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym zapewnia opiekę dzieciom na terenie szkoły zgodnie z planem zajęć. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela wychowania przedszkolnego dzieci mają zorganizowane zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z innym nauczycielem, który niestety nie realizuje zajęć dydaktycznych z podstawy programowej.  W ramach dobrej współpracy szkoły z rodzicami, placówka zawsze informuje rodziców o nieobecności nauczyciela-wychowawcy, który jest uprawniony do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Nasze działania w tym roku szkolnym podyktowane są wyłącznie dbaniem o bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników szkoły. Staramy się nie łączyć grup oraz ograniczać kontakty z innymi pracownikami szkoły, zgodnie z wytycznymi GIS. 

W związku z sytuacją pandemii w kraju szkoła liczy na pomoc i wyrozumiałość rodziców. Informujemy, że każde dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego ma zapewnioną opiekę na terenie szkoły, nawet podczas nieobecności nauczyciela wychowawcy.

Szkoła w bieżącym tygodniu sprawuje opiekę nad uczniami z oddziału przedszkolnego, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu. Prośba o pozostawienie dzieci pod opieką niepracujących rodziców była podyktowana wyłącznie dobrem i bezpieczeństwem uczniów w czasie pandemii. Zapewniamy, że pomimo nieobecności wychowawcy oddziału przedszkolnego na terenie szkoły odbywają się zajęcia opiekuńczo –wychowawcze dla wszystkich dzieci.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-03-18
Data publikacji:2021-03-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:369