Informacja dotycząca zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 kwietnia 2021

Szanowni Mieszkańcy!
Pragniemy Państwa poinformować, iż od maja 2021 roku wzrastają  opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Podstawowa stawka opłaty wzrośnie z 30 zł do 35 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego. Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) segregacja jest obowiązkowa.

Opłaty „śmieciowe” nadal będą niższe dla tych osób, które posiadają własne kompostowniki (oczywiście, będzie to kontrolowane).

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady mogą skorzystać ze zwolnienia z części opłaty. Wysokość zwolnienia wynosi 1 zł od stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzrośnie również opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezabudowanych (firm) z 12 zł do 14 zł za worek.

Stawka opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe wzrośnie z 80 zł do 100 zł rocznie.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mrozy należy uiszczać na konto 03 9227 0004 0000 1557 2000 1150.

Jednocześnie informujmy, że w związku ze zmianą stawki za gospodarowanie odpadami właściciele nieruchomości nie sązobowiązani do złożenia nowej deklaracji  lub jej korekty. Powyższy obowiązek ciąży tylko na mieszkańcach, którzy mieli wydane decyzje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nie złożenia deklaracji z nową stawką, wobec tych osób będzie ponownie wszczęte postępowanie w sprawie nałożenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-04-06
Data publikacji:2021-04-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:730