Pytanie do Burmistrza

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 kwietnia 2021

Pytanie wpłynęło dnia: 2021-04-15        

Imię: Michał

Treść pytania: Szanowny Panie Burmistrzu, mam pytanie odnośnie planowanego zbiornika retencyjnego w miejscowości Grodzisk: czy jego założenia były (albo będą) konsultowane z ekspertami pod kątem zagrożeń dla naturalnego stanu rzeki oraz długofalowego wpływu na wielkość i jakość zasobów wodnych? PGW Wody Polskie wydały niedawno „Podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych” (dostępny w sieci), w którym można przeczytać m.in., że: - „Renaturyzacja wód, zwłaszcza począwszy od źródłowych odcinków cieków w najwyższych częściach zlewni, połączona z renaturyzacją zdegradowanych mokradeł, jest znacznie lepszym sposobem retencji wody w skali krajobrazu, niż piętrzenie wody w korytach większych cieków i budowa zbiorników retencyjnych.” - „Budowa urządzeń piętrzących i zbiorników retencyjnych zawsze pociąga za sobą jakieś straty środowiskowe; jest przekształceniem, które może wywoływać kolejne problemy, w szczególności będzie wymagać koniecznych działań konserwacyjnych i prac utrzymaniowych.” - Retencja wody na obszarach mokradeł i torfowisk jest znacznie skuteczniejsza od jakiejkolwiek retencji zbiornikowej. Biorąc pod uwagę powyższe, warto chyba skonsultować wpływ inwestycji na lokalny ekosystem oraz sporządzić szacunkowy rachunek zysków i strat. Przy czym za taką konsultację nie powinni odpowiadać eksperci zajmujący się zawodowo ujarzmianiem rzek (hydrotechnicy, melioranci), bo ich perspektywa jest zawężona i, siłą rzeczy, mocno stronnicza. Moja pierwsza reakcja na plan budowy zbiornika była entuzjastyczna. Po wgłębieniu się w temat, zaczynam się jednak zastanawiać czy nie zmierzamy w kierunku, z którego większość właśnie zawraca? Przyjęta w zeszłym roku unijna strategia na rzecz bioróżnorodności zakłada renaturyzację ponad 25 tys. km rzek do 2030r. A publikacja wzmiankowanego wyżej podręcznika pozwala sądzić, że Wody Polskie obierają powoli podobny kierunek. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedź Burmistrza

Szanowny Panie Michale,

Dziękuję za te cenne informacje i troskę o środowisko naturalne. Na wstępie chcę zapewnić Pana, że mamy świadomość bogactwa zasobów naturalnych Gminy i nie zrobimy nic co by negatywnie wpłynęło ich stan. Wpisana do Strategii Rozwoju Gminy Mrozy budowa zbiornika w Grodzisku wynikała z dwóch przesłanek: pierwsza to włączenie się w krajowy program retencjonowania wód, druga to urządzenie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców aby w sposób uporządkowany korzystać ze środowiska. Na chwilę obecną mamy wstępne rozeznanie dotyczące lokalizacji zbiornika oraz analizę wysokościową z której wynika, że zbiornik wykonany w całości w wykopie zachowa dotychczasowy poziom lustra wody w rzece. Ze względu na to, że jego proponowana lokalizacja jest na obszarze Natura 2000 ewentualne prace projektowe będą poprzedzone szczegółowymi konsultacjami z instytucjami w zakresie ochrony środowiska (RDOŚ) oraz wód (Wody Polskie) z Raportem oddziaływania na środowisko i zakończone decyzją środowiskową. Wskazując na powyższe zapewniam, że jakiekolwiek nasze działanie będą podlegały bardzo fachowym ocenom a wiążące rozstrzygnięcia dokonają niezależne organy administracji rządowej.

Pozdrawiam, Dariusz Jaszczuk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-04-16
Data publikacji:2021-04-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:248