Zapytanie ofertowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 kwietnia 2021

Urząd Miasta i Gminy Mrozy zaprasza do złożenia ofert cenowych na wycinkę drzew. Oferty mogą być składane w jednym albo w dwóch z niżej wymienionych wariantów:

  1. na wycinkę drzew z uporządkowaniem terenu (zabraniem drewna) bez usuwania karpy,
  2. na wycinkę drzew bez uporządkowania terenu (zabrania drewna) bez usuwania karpy.

Oferta dotyczy usunięcia:

  • 1 szt. drzewa z gatunku topola gatunek obcy o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm od ziemi: 438 cm usytuowanego w pasie drogowym drogi gminnej na działce nr ewid. 45 w miejscowości Gójszcz.
  • 1 szt. drzewa z gatunku wierzba o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm od ziemi: 396 cm usytuowanego w pasie drogowym drogi gminnej na działce nr ewid. 45 w miejscowości Gójszcz.

Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac związanych z wycinką drzewa oraz odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim.

Planowany termin realizacji zadania do 31 lipca 2021 roku.

Decydującym kryterium wyboru oferty będzie 100% cena (brutto).

Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 14 maja 2021 roku (piątek) o godz. 12:00.

Oferty należy przesłać na adres: r.galazka@mrozy.pl lub gmina@mrozy.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- możliwości negocjacji z Wykonawcami (ustnie lub pisemnie) cen i pozostałych elementów ofert, złożonych w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w przypadku uzyskania ofert z tymi samymi cenami;

- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Ważne:

By w ofercie nr 1 była wskazana wartość usuniętego drewna.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-04-30
Data publikacji:2021-04-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:210