Informacja o XX Sesji Rady Miejskiej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 września 2016

W dniu 16 września br. odbyła się XX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mrozach. Przybył na nią przedstawiciel firmy BLUE LINE ENERGINEERING S.A., pan inż. Piotr Buszka, który omówił zasady gazyfikacji Mrozów.

Poinformował między innymi, że program gazyfikacji obejmuje postawienie w miejscowości Mrozy stancji NLG, która jest urządzeniem bezgłośnym i bezemisyjnym. Gaz będzie dostarczany do stacji cysterną. Ze stacji będzie on przesyłany do sieci dosyłowo-rozdzielczej poprowadzonej po Mrozach. Realizacja projektu będzie wykonywana etapowo od chwili obecnej do września 2017 r. Promocyjna opłata przyłączeniowa wynosić będzie w zależności od mocy urządzeń:

- poniżej 40 kW (do 10 m3 gazu) - 1.800 zł brutto,
- powyżej 40 kW - 3.075 zł brutto.

Orientacyjny koszt wykonania instalacji gazowej dla odbiorcy indywidualnego w domu jednorodzinnym wynosić będzie:

 1. Projekt instalacji gazowej - 500 zł
 2. Opinia kominiarska wskazująca - 150 zł
 3. Wkład nierdzewny do komina - 1000 - 1500 zł
 4. Kocioł gazowy dwufunkcyjnej - 2000 - 4000 zł
 5. Instalacja gazowa z montażem - 1500 zł
 6. Odbiory, nagazowanie instalacji, opinia kominiarska powykonawcza - 200 zł

Ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi gazyfikacji można zapoznać się na stronie: http://mrozy.pl/index.php?menu=message&path=aktualne&link=5719

Następnie, z uwagi na obecność przedstawiciela Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz zainteresowanych nauczycieli, po dyskusji, Rada podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenia zasad rozliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz przypadków, w jakich można nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunków i trybu tego obniżenia. Ponadto podjęte zostały uchwały dotyczące:

- zmian w budżecie gminy na rok 2016,
- nadania nazw ulic,
- zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrozy oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków,
- przystąpienie do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. "Słoneczne miasta Mazowsza".

Z treścią wszystkich uchwał będzie można zapoznać się na stronie: http://www.mrozy.bip.net.pl/?c=747

Ponadto pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na interpelacje, wnioski, zapytania zarówno zgłoszone na sesji w dniu 26 sierpnia 2016 r., jak i bieżącej. Przedmiotem zainteresowania radnych i sołtysów były między innymi sprawy związane z funkcjonowaniem Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lipinach i ośrodka zdrowia w Jeruzalu, układaniem nakładek asfaltowych i chodników, remontu dróg żwirowych i gruntowych, remontem mostu w Gójszczu, zakupem działki pod plac zabaw, wykonaniem oświetlenia ulicznego i innych.

Opublikował: Administrator

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-09-23
Data publikacji:2016-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2418