Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 lipca 2021

Sejmik Województwa Mazowieckiego 6 lipca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia przez województwo mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” (MIWIS MAZOWSZE 2021), przyznał gminom i powiatom z terenu Mazowsza pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych polegających na budowie nowej infrastruktury sportowej oraz zadań bieżących polegających na modernizacji i remoncie obiektów sportowych już istniejących. Wsparcie uzyskało 206 jednostek samorządu terytorialnego, a łączna kwota udzielonej pomocy finansowej to 30 995 403 zł.

Gmina Mrozy otrzymała wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. Budowa skateparku w Mrozach. Wysokość przyznanej pomocy finansowej na realizację zadania wynosi 180 000 zł.

Lista Beneficjentów programu „MIWIS MAZOWSZE 2021” dostępna jest pod adresem: https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/edukacja-i-sport/miwis-2021/mazowiecki-instrument-wsparcia-infrastruktury-sportowej-mazowsze-2021--rozstrzygniecie.html

 

Wizualizacja skateparku w Mrozach:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-07-13
Data publikacji:2021-07-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:162