Spotkanie Burmistrza z mieszkańcami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 września 2021

W piątek 17 września odbyło się spotkanie Burmistrza Mrozów z mieszkańcami.

Pierwsza część spotkania dotyczyła realizacji zadań budżetowych w 2021 r. Burmistrz podkreślił, że po rekordowym budżecie 2020 roku obecny jest również bardzo ambitny i realizowany zgodnie z planem. 

Do najważniejszych wykonanych zadań w roku 2021 należy zaliczyć zakończenie budowy kanalizacji w Grodzisku, której łączna wartość wyniosła 11,5 mln zł.  Burmistrz odniósł się również do najważniejszych zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji i poprawy stanu dróg w gminie Mrozy, a w tym do rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mrozach, rozpoczęcia budowy kanalizacji w Łukówcu, a także do wykonanych i planowanych w tym roku do wykonania budów i modernizacji dróg. Odniósł się również do tempa modernizacji i remontów dróg powiatowych. Stwierdził, że ze względu na dużą ilość dróg powiatowych (68km) na terenie gminy od dwóch lat gmina Mrozy wykonuje duże zakresy robót remontowych z własnych środków na odcinkach dróg powiatowych. Omówiony został również temat budowy ronda za przejazdem kolejowym oraz budowy Wiaduktu nad torami w Mrozach.  Poinformował również o rozpoczętej budowie parku przy ul. Nadrzecznej oraz o planach związanych z tym miejscem. Podsumowując Burmistrz poinformował o tym, iż na rok 2021 zaplanowanych zostało 48 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 13.5 mln złotych.

Odnosząc się do bieżącego funkcjonowania gminy, do najważniejszych problemów przed którymi staje gmina, to znaczący wzrost cen energii elektrycznej (40%), dokładanie do subwencji oświatowej ze środków własnych (w 2020r. 4.4 mln złotych) oraz drastyczny wzrost opłat za odbiór odpadów przez firmy zewnętrzne (wzrost o 100%). Podkreślił, że wzrost kosztów stałych zmniejsza ilość środków na rozwój poprzez realizację kolejnych inwestycji. Duży wskaźnik inwestycyjny , który został przedstawiony w pierwszej części spotkania wynika z pozyskanych środków unijnych ale niebawem te fundusze się skończą.    

Druga część spotkania poświęcona była otwartej dyskusji – zgłaszanym pytaniom, opiniom i wnioskom. Zgłoszone wnioski dotyczyły m.in.  wybudowania ławeczek przy drodze prowadzącej do ośrodka zdrowia w Mrozach, uzupełnienia nawierzchni ul. Uroczej, przycięcia zakrzaczeń przy drogach celem poprawy widoczności, problemu ruch drogowego na ul. Wolności, wykupu ulic na terenie gminy, budowy chodnika przy ul. św. Teresy i ul. Wspólnej, przebudowy budynku na stadionie sportowym w Mrozach, zadaszenia trybun oraz planu bodowy amfiteatru.

Na zakończenie Burmistrz zachęcił do głosowania na nowy projekt BOM 2021 pn. „Drezyną do Rudki”.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-09-20
Data publikacji:2021-09-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:560