Bezpośrednie wizyty u mieszkańców punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 października 2021

Uchwałą nr 162/17 z 24 października 2017 r.  Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową wprowadzającą na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

Uchwała antysmogowa jest regulacją prawną, która ma zapewnić czyste powietrze mieszkańcom Mazowsza. Ograniczenia i zakazy wymienione w uchwale dotyczą wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych, czyli właścicieli w szczególności:

  • pieców,
  • kominków,
  • kotłów, w tym kotłów wchodzących w skład zestawów zawierających kotły na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne.

Uchwała antysmogowa wprowadzona na terenie województwa mazowieckiego stanowi akt prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich mieszkańców województwa, samorządy oraz podmioty działające na jego terenie.

Od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE)

Od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:

  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, 
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
  • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna),

Od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,

Od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012, 

Użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,

Posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Należy pamiętać, że przestrzeganie przepisów wprowadzonych niniejszą uchwałą będzie kontrolowane za równo w kwestii posiadanych urządzeń grzewczych jak i stosowanych rodzajów paliw.

Kupując paliwo na opał, powinniśmy domagać się od sprzedawcy certyfikatów/dokumentów potwierdzających (na piśmie) odpowiednie parametry zakupionego towaru oraz aby zakup ten został udokumentowany dowodem sprzedaży (paragonem lub fakturą). Dopuszcza się również możliwość umieszczania informacji dotyczącej jakości paliwa stałego na dowodzie sprzedaży.

Informujemy również, że w ramach działania punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” istnieje możliwość przeprowadzania wizyt  bezpośrednio u mieszkańców. Podczas wizyty zostanie przeprowadzona ocena obecnego źródła ciepła i potrzeby jego wymiany jak również w zależności od potrzeb może zostać przeprowadzona wstępna analiza stanu budynku pod kątem termomodernizacji.

Taka forma przeprowadzenia konsultacji ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Mrozy aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Zachęcamy do skorzystania!

W celu umówienia się na taką wizytę prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub mailowe umawianie się na osobiste konsultacje pod nr telefonu +48 503 492 707 w godzinach pracy punktu, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres czystepowietrze@mrozy.pl.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-10-15
Data publikacji:2021-10-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:614