Kontrole palenisk na terenie Gminy Mrozy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 listopada 2021

Przypominamy, że w związku z przyjęciem w dniu 8 września 2020 roku przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały nr 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w którym zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu  od 1 stycznia 2021 roku wszystkie samorządy gminne, podmioty korzystające ze środowiska i mieszkańcy z terenu województwa mazowieckiego zostali zobowiązani do wykonywania działań naprawczych. 

Jednym z takich działań naprawczych jest „Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych”. Kontrole te powinny dotyczyć w szczególności wykorzystywanego źródła ciepła lub stosowanego paliwa lub popiołów paleniskowych. Przeprowadzone kontrole mają na celu zmobilizowanie właścicieli do dostosowania użytkowanych systemów grzewczych do obowiązujących wymagań oraz zmiany stosownych paliw, co pośrednio przyczyni się do poprawy jakości powietrza w strefach województwa mazowieckiego.

W związku z powyższym, informujemy, że do dnia 15 grudnia zostaną przeprowadzone losowo wybrane  kontrole palenisk w nieruchomościach na terenie Gminy Mrozy.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 379 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska właściciel nieruchomości ma obowiązek udostępnienia do kontroli paleniska upoważnionym pracownikom UMiG Mrozy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-11-24
Data publikacji:2021-11-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1335