Informacja o sesji z dnia 25 marca 2022 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 marca 2022

W piątek, 25 marca 2022 r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Mrozach odbyła się XXXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Mrozach.

W sesji, w związku z omawianymi sprawozdaniami dotyczącymi funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach, realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz informacji o działaniu służby zdrowia na terenie gminy Mrozy uczestniczyli:

- pani Lidia Walecka-Lipińska – przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Mrozach, a jednocześnie kierownik przychodni PULS w Mrozach;

- pan Dariusz Młynarczyk Członek Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach;

- pan Robert Gajda z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej San-Medica w Jeruzalu;

- pani Małgorzata Wąsowska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach.

Podczas sesji Radni podjęli uchwały:

 • w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mrozach,
 • w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzenia w dniu 25 marca 2022 roku głosowania w ramach wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mrozach.
 • w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mrozach.
 • w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2022.
 • zmieniającą Uchwałę Nr XXXVI/342/2021 Rady Miejskiej w Mrozach
  z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031.
 • w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 roku.
 • w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mrozy na lata 2022-2025”.
 • w sprawie przystąpienia Gminy Mrozy do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
 • w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mrozy”.
 • w sprawie uzgodnienia odstępstwa od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomników przyrody w miejscowości Rudka, w związku z planowaną realizacją inwestycji celu publicznego.
 • w sprawie określenia zasad i  trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Mrozy.
 • w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach
 • w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części powierzchni gruntu położonego na działce nr ewid. 2539/13 położonej w Mrozach przy ul. Licealnej i Wolskiej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (Wola Paprotnia dz. nr 43/4)
 • w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. (Lubomin, dz. nr 164/2)
 • w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych. (Trojanów, dz. nr 169, 170/1, 170/2, 327/1)
 • w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. (Wola Rafałowska, dz. nr 19)
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach.
 • w sprawie upoważnienia Burmistrza Mrozów do dokonywania zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2022 w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Z treścią uchwał będzie można zapoznać się na stronie: https://mrozy.bip.net.pl/?c=997

W sprawach różnych Przewodniczący odczytał pisma, które trafiły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym, następnie radni oraz sołtysi poruszyli tematy dotyczące m.in.: wycinki przydrożnych zakrzaczeń, uzupełnień i utwardzeń dróg na terenie gminy, uzupełnienia  tablic informacyjnych, uzupełnień oświetlenia ulicznego oraz funkcjonowania nielegalnego schroniska dla zwierząt.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-03-29
Data publikacji:2022-03-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1261