Mieszkasz w Gminie Mrozy, a nie jesteś zameldowany? Zamelduj się!

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lipca 2022

Meldunek to z jednej strony obowiązek prawny, a z drugiej korzyści zarówno dla mieszkańców jak i gminy. Według obowiązujących przepisów, każdy obywatel Polski musi posiadać adres zameldowania. Choć kilkakrotnie planowano zniesienie obowiązku meldunkowego, za każdym razem ostatecznie wycofywano się z tego zamiaru. Wbrew często spotykanej opinii, obowiązek meldunkowy nie został również zniesiony z usunięciem rubryki adresu zameldowania z obecnej wersji dowodu osobistego.

 • Meldunek w faktycznym miejscu zamieszkania może znacznie ułatwić nam życie. Przede wszystkim można aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności i mieć wpływ na jej rozwój. 
 • Podatki mieszkańca wracają do budżetu gminy. Im więcej jest pieniędzy, tym więcej inwestycji potrzebnych mieszkańcom można zrealizować. 
 • Zyskują rodziny wielodzietne, które mogą korzystać z wielu zniżek w ramach Programu „Mrozy dla Rodziny 3+”. 
 • Zyskuje też sołectwo, w którym mieszkamy. Im więcej zameldowanych mieszkańców w danym sołectwie, tym wyższa kwota do wydania w ramach funduszu sołeckiego. 
 • Gmina z kolei, mając dokładne dane o liczbie mieszkańców, może jeszcze lepiej planować poszczególne etapy rozwoju oraz odpowiadać na potrzeby mieszkańców. W miarę precyzyjne dane o liczbie mieszkańców pozwalają lepiej zaplanować ilość oddziałów w poszczególnych szkołach, opiekę przedszkolną, dowozy do placówek oświatowych, zajęcia kulturalne i sportowe, itp.

Proces zameldowania jest bezpłatny i bardzo prosty.

Zameldować można się osobiście w urzędzie, gdzie upoważniony pracownik służy pomocą przy wypełnianiu formularzy lub przez internet za pośrednictwem platformy      e-PUAP. Wymagany jest dowód osobisty i dokument zaświadczający o tytule prawnym do lokalu.

Dopełnić obowiązku meldunkowego można również przez pełnomocnika. Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny wykonują obowiązek meldunkowy za osoby, które:

 • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
 • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Kiedy się zameldować na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące:

 • najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania,
 • jeśli mieszkasz na stałe pod konkretnym adresem — zamelduj się na pobyt stały,
 • jeśli mieszkasz tymczasowo pod innym adresem niż adres twojego zameldowania i będziesz tam mieszkać dłużej niż 3 miesiące (ale nie chcesz zmieniać obecnego adresu zameldowania) — zamelduj się tam na pobyt czasowy.

Dokonując zameldowania na pobyt stały – jest się automatycznie wymeldowanym
z poprzedniego miejsca zameldowania.

Zapraszamy do meldowania się w Gminie Mrozy!

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-07-07
Data publikacji:2022-07-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator2
Liczba odwiedzin:681