XLIII Sesja Rady Miejskiej w Mrozach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 września 2022

W piątek 26 sierpnia br., odbyła się XLIII Sesja Rady Miejskiej w Mrozach poświęcona głównie sprawom oświaty.

Sesja rozpoczęła się od pożegnania dwóch dyrektorów placówek oświatowych – Gminnego Przedszkola w Mrozach oraz Szkoły Podstawowej w Jeruzalu.

Po 32 latach prowadzenia przedszkola w Mrozach na zasłużoną emeryturę przeszła Pani Alicji Jaszczołt. Z funkcją dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeruzalu pożegnała się także Pani Ewa Reda, która piastowała to stanowisko od 1 września 2017 roku.

W imieniu samorządu kwiaty oraz listy gratulacyjne ustępującym dyrektorkom wręczyli Burmistrz Mrozów oraz Przewodniczący Rady Miejskiej.

Nowym dyrektorom, wyłonionym w drodze konkursu, Burmistrz wręczył akty powołania. Dyrektorem Gminnego Przedszkola w Mrozach została Pani Edyta Pniewska, a dyrektorem Szkoły Podstawowej w Jeruzalu - Pani Agnieszka Rutka.

Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej przestawiona została informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022 oraz wynikach sprawdzianów i egzaminów. Następnie Pan Burmistrz omówił zadania inwestycyjne i remontowe przeprowadzone w wakacje w szkołach w związku z przewidzianym w porządku obrad punktem - przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

Podjęto uchwały:

- zmieniającą uchwałę budżetową gminy Mrozy na rok 2022,

- w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mrozy w roku szkolnym 2022/2023,

- zmieniającą uchwałę Nr XIV/143/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli, określenia zasad rozliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,

- zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrozy oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków,

- w sprawieprojektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Mrozy,

- w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody,

- w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości gruntowej (Kruki, dz. nr 291),

- w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości gruntowej (Mrozy, dz. nr 2411/3),

- w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości gruntowej (Grodzisk, dz. nr 202/4),

- w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy (ul. Strumykowa),

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (Mrozy, dz. nr 2194/6),

- w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (Grodzisk, dz. nr 98/2),

- w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (Mała Wieś, dz. nr 853),

W sprawach różnych podjętych na Sesji omówione zostały tematy dotyczące m.in.:

- możliwości organizowania w najbliższym czasie w świetlicach wiejskich spektakli teatralnych przez Gminne Centrum Kultury,

- dodatku węglowego,

- uzupełnienia ubytków w drogach na terenie gminy,

- żwirowni w Lipinach,

- uzupełnienia tablic ogłoszeniowych w sołectwach,

- zasad zachowania porządku w terenach publicznych.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-09-01
Data publikacji:2022-09-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:656