XLIV Sesja Rady Miejskiej w Mrozach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 września 2022

W czwartek 22 września br., odbyła się XLIV Sesja Rady Miejskiej w Mrozach.

Podczas otwarcia Sesji, Przewodniczący przedstawił i powitał nową panią kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach, panią Urszulę Polak.

Wśród gości obecny był także Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej – Pan Piotr Rawski, który omówił czym zajmowała się LGD ZM w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz planowane działania nowej perspektywy finansowej PROW 2021-2027.

Kolejnym punktem sesji było wręczenie nagród w konkursie na zagospodarowanie terenów publicznych w gminie Mrozy. Była to trzecia edycja konkursu, w której komisja konkursowa przyznała następujące nagrody:

I miejsce: Sołectwo Gójszcz za przystanek kultura w Gójszczu wraz z tablicą informacyjną,
II miejsce: Sołectwo Dąbrowa za teren wokół świetlicy oraz Sołectwo Kruki za teren wokół świetlicy wiejskiej.

Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Pan Burmistrz przedstawił Informację o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z działalności w okresie międzysesyjnym, a następnie omówił przekazaną Radzie Miejskiej informację z wykonania budżetu gminy Mrozy za I półrocze 2022 r.

Podjęto uchwały:

- zmieniającą uchwałę budżetową gminy Mrozy na rok 2022,

- w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach do prowadzenia postępowań i załatwiania spraw indywidualnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

- w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody,

- w sprawie pomnika przyrody, dotycząca częściowego zniesienia statusu pomnika przyrody,

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,

- w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy,

- w sprawie projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Mrozy.

W sprawach różnych podjętych na Sesji omówione zostały tematy dotyczące m.in.:

- zaproszenia Stowarzyszenia Pasjonatów Historii „Ryngraf” na dzień otwarty w muzeum w Szkole Podstawowej w Grodzisku,

- uzupełnienia nawierzchni dróg,

- Ośrodka Zdrowia w Jeruzalu. 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-09-30
Data publikacji:2022-09-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:831