Informacja o sesji z dnia 25 października 2022 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 października 2022

We wtorek 25 października 2022 r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Mrozach odbyła się XLV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Mrozach.

Na początku obrad,  Burmistrz Mrozów na ręce dyrektorów  placówek oświatowych  złożył życzenia oraz podziękowania  nauczycielom oraz pracownikom oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Następnie zostały wręczone nagrody Burmistrza Mrozów wyróżnionym nauczycielom. Nagrody otrzymali:

 • Pani Monika Niedziałek, nauczyciel w Szkole Podstawowej w Grodzisku,
 • Pani Ewa Skorys, nauczyciel w  Gminnym  Przedszkolu w Mrozach,
 • Pani Bożena Soszyńska, nauczyciel w  Szkole  Podstawowej Nr 1 w Mrozach,
 • Pani Katarzyna Smolińska, nauczyciel w  Szkole  Podstawowej Nr 1 w Mrozach,
 • Pani Emilia Mazek-Rybak, nauczyciel w  Szkole  Podstawowej w Jeruzalu,
 • Pani Marianna Bogusz, dyrektor i nauczyciel w Zespole Szkół w Mrozach,
 • Pani Ewa Jagodzińska, wicedyrektor i nauczyciel w  Zespole  Szkół w Mrozach,
 • Pani Maria Prusińska, nauczyciel  w  Zespole  Szkół w Mrozach.

Następnie Burmistrz przedstawił stopień realizacji zadań inwestycyjnych wpisanych do   budżetu gminy w Planie wydatków majątkowych w 2022 r., ze szczególnym uwzględnieniem największych pozycji inwestycyjnych, takich jak: modernizacja oczyszczalni ścieków w Mrozach, budowa hali sportowej w Grodzisku, budowa Domu Opieki Senioralnej w Lipinach, termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Jeruzalu, budowa rowerowego placu zabaw pumptrack, modernizacja bieżni oraz boisk do lekkiej atletyki na stadionie sportowym w Mrozach, budowa i modernizacja dróg i ulic, w tym budowa chodników, budowa  i modernizacja oświetlenia ulicznego. Burmistrz odniósł się również do zadań wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego, a także w ramach programu „Mazowsze dla straży 2022”. Na zakończenie omawianej informacji Burmistrz przedstawił prezentację, ukazującą poziom zaangażowania prac prowadzonych inwestycji.

Kolejnym punktem w porządku obrad Rady Miejskiej w Mrozach była informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2021, informację przedstawił Przewodniczący Rady

Ponadto Radni podjęli uchwały:

 • w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.         
 • w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2023.
 • w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • zmieniającą uchwałę budżetową gminy Mrozy na rok 2022.                   
 • zmieniającą Uchwałę Nr XXXVI/338/2021 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032.
 • zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.                          
 • w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Mrozy.
 • w sprawie uchylenia części uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Mrozy, Kruki, Wola Paprotnia, Gójszcz, Wola Rafałowska, Rudka, Guzew i Jeruzal oraz części uchwały w sprawie etapowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Mrozy, Kruki, Wola Paprotnia, Gójszcz, Wola Rafałowska, Rudka, Guzew i Jeruzal.
 • w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Mrozy, Kruki, Wola Paprotnia, Gójszcz, Wola Rafałowska, Rudka, Guzew i Jeruzal.
 • w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w miejscowości Mrozy
 • w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (Dębowce, dz. nr 862)         
 • w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (Kołacz, dz. nr 142/1)
 • w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (Sokolnik, dz. nr 653/1)    
 • w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (Trojanów, dz. nr 482/1
 • w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości gruntowej (Grodzisk, dz. nr 861/41)
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy (Grodzisk, ul. Brzozowa)

 Z treścią uchwał będzie można zapoznać się na stronie: https://mrozy.bip.net.pl/?c=1098

W sprawach różnych omówione zostały kwestie dotyczące m.in. składowiska odpadów w Ryczołku (gmina Kałuszyn), kopania stawów rybnych, ilości uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie gminy, wymiany lamp ulicznych, a także dystrybucji węgla przez gminę i dodatku węglowego. 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-10-28
Data publikacji:2022-10-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:633