XXII sesja Rady Miejskiej w Mrozach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 listopada 2016

W dniu 14 listopada 2016 r. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej w Mrozach.

 

Głównymi punktami porządku obrad były następujące sprawy:

- informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, którą omówił Komendant Gminny OSP RP Kazimierz Osiński oraz o stanie bezpieczeństwa publicznego, którą przedstawił Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Mrozach, kom. Tomasz Pluchrat,

- informacja dotycząca działań z zakresu kultury fizycznej i sportu w gminie zaprezentowana przez dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mrozach, Lucjana F. Molendę. Ponadto Przewodniczący Rady odczytał informację przygotowana przez Prezesa Klubu Sportowego WATRA Mrozy.

Obecni na sesji zapoznali się z informacją o podmiotach gospodarczych działających na terenie gminy Mrozy omówioną przez Zastępcę Burmistrza Luizę Kowalczyk, a także wynikami konsultacji społecznych dotyczących usytuowania na terenie gminy sklepów wielkopowierzchnionych, które przedstawiła Sekretarz Gminy Magdalena Sulich.

Na Sesji rada podjęła kilkanaście (13) uchwał dotyczących między innymi:

- ustalenia wysokości stawek podatków i opłat na rok 2017,

- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy,

- określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Mrozy oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków,

- nadania nazw ulic w gminie Mrozy,

- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017,

- uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Mrozy z organizacjami pozarządowymi.

Z treścią wszystkich uchwał będzie można zapoznać się na stronie: www.mrozy.bip.net.pl w zakładce Prawo lokalne > Uchwały Rady > Rok 2016.

Zgodnie z planem sesji, radni i sołtysi skierowali wnioski i zapytania do Burmistrza dotyczące szeregu spraw, między innymi: utworzenia na terenie gminy Gminnego Ośrodka Zdrowia, budowy i remontu dróg, ustawienia wiaty przystankowej, budowy oświetlenia ulicznego, dzików czy rezerwacji miejsc w kinie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z XXII sesja Rady Miejskiej w Mrozach: GLAERIA ZDJĘĆ

 

Opublikował: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-11-15
Data publikacji:2016-11-15
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:3391